Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij
kancelaria Bielsko

Adwokat

dr Joanna Koczur

CZYTAJ WIĘCEJ
sprawy rodzinne Bielsko

Kancelaria

Adwokacka

OFERTA KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Joanny Koczur świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na rzecz swoich Klientów. Każde działanie w walce o ich prawa cechuje podejście pełne pasji, zaangażowania, determinacji oraz kreatywności. Współpraca z Klientem oparta jest na zaufaniu, a także poszanowaniu wszystkich pozostałych zasad etyki adwokackiej.

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii.

Informacje o

Kancelarii

CZYTAJ WIĘCEJ
sprawy pracownicze Bielsko

Adwokat

dr Joanna Koczur

Wykształcenie: Adwokat dr Joanna Koczur jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt.: "Rola obrońcy w zakresie kontroli jakości materiału dowodowego w procesie karnym" uzyskała z wynikiem celującym tytuł magistra prawa. Znalazła się również w ścisłym gronie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, za co uhonorowana została nagrodą JM Rektora UŚ za wybitne wyniki w nauce. Po obronie z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej w dziedzinie kryminalistyki pt.: "Czynniki wpływające na wypowiedzi świadków szczerych - aspekty kryminalistyczne" uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Działalność

naukowa

Od 2015 r. Adwokat dr Joanna Koczur jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Instytut Nauk Prawnych, specjalność: Kryminalistyka), a od 2017 r. pełni tam funkcję adiunkta (zob. https://www.wpia.us.edu.pl). Jest ona również Autorką licznych publikacji i monografii naukowych z zakresu kryminalistyki i procesu karnego oraz uczestniczką wielu konferencji naukowych (krajowych oraz zagranicznych) poświęconych problematyce kryminalistycznej oraz karnistycznej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień z zakresu psychologii zeznań i wyjaśnień, prawa dowodowego, logiki dowodzenia sądowego, psychologii śledczej oraz taktyki kryminalistycznej, a ponadto ekspertyzy poligraficznej (wariograficznej) i pismoznawczej oraz badań dokumentów.
Jako  wykładowca posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami następujących kierunków: Prawo, Administracja, Przedsiębiorczość, jak również w ramach programu ERASMUS, gdzie zajęcia (tj. wykłady, ćwiczenia, konwersatoria) prowadzi w języku polskim oraz angielskim. Znajomość języków obcych: język angielski (udokumentowana Certyfikatem znajomości języka angielskiego na poziomie B2).

Obszary

praktyki

Do zakresu świadczonych usług należą w szczególności: reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, a także reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi, a ponadto udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, wydawanie opinii prawnych oraz stała obsługa prawna.

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, z zaangażowaniem i pasją oraz rzetelnym wsparciem merytorycznym Klienta, które mają na celu przeprowadzenie go krok po kroku poprzez wszystkie zawiłości i etapy powierzonej do prowadzenia sprawy. Klient może liczyć zarówno na wszechstronną analizę stanu faktycznego oraz prawnego sprawy, dobranie optymalnej taktyki procesowej, fachowe zastępstwo procesowe (obejmujące w szczególności sporządzanie w imieniu Klienta pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach, posiedzeniach, czynnościach procesowych, bieżący monitoring sprawy), udział w negocjacjach, doradztwo prawne, jak również na dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzoną sprawą.

Własne publikacje

naukowe

Wykaz najnowszych publikacji naukowych (tj. monografii, rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz artykułów w czasopismach naukowych) autorstwa i współautorstwa Adwokat dr Joanny Koczur wraz z przedstawieniem miejsca ich publikacji, a także fragmentu recenzji lub krótkiego streszczenia, przedstawia się następująco.

Blog

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

pl. św. Mikołaja 4/7, 43-300 Bielsko-Biała

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka JK Lex Adwokat dr Joanna Koczur z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. św. Mikołaja 4/7, 43-300 Bielsko-Biała. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ustosunkowania się do treści wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym. Dane te nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, po upływie tego czasu ich przetwarzanie może odbywać się przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w treści wiadomości. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotu, który obsługuje niniejszy formularz oraz pocztę elektroniczną.