Wiedza adwokatów w zakresie techniki oraz taktyki przesłuchania świadków oraz podejrzanych (oskarżonych) w procesie karnym – w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej [w:] M. Goc, T. Tomaszewski, R. Lewandowski (red.), Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Warszawa 2016, ISBN 978 – 83 – 7687 – 334 - 7, s. 127 – 139.

Celem (…) artykułu jest nie tylko omówienie logicznych, językowych oraz prawnych aspektów zadawania pytań oraz podstawowych zasad taktycznych, które powinny być realizowane przez obrońców podczas przesłuchania świadków i podejrzanych (oskarżonych), lecz także przedstawienie wyników przeprowadzonych w tym zakresie własnych badań empirycznych (…).