Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2016, t. XX, ISSN 1643 – 2207, s. 33 – 43 (we współautorstwie z M. Chowaniec, M. Leśniak, S. Pytlik).

W ramach referowanych badań przy pomocy testów ukrytej informacji (CIT) została przebadana grupa 51 osób. 27 z nich ukrywało swoją wiedzę na temat okoliczności zdarzenia, a 24 nie znało tych okoliczności. Każdą z tych grup podzielono na dwie inne – w zależności od sposobu prezentowania pytań w trakcie badania poligraficznego. Części osób pytania prezentowano w postaci zdjęć przedmiotów, części - w postaci werbalnych pytań o te przedmioty (…).