Wpływ wybranych cech świadków oraz kontekstu zapamiętywania na swobodną relację o zdarzeniu – doniesienie z badań empirycznych [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2016, t. XX, ISSN 1643 – 2207, s. 145 – 156 (we współautorstwie z M. Leśniak).

Prezentowany artykuł jest doniesieniem z badań empirycznych zrealizowanych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach kompleksowego projektu badań (…). Badanie miało charakter eksperymentu przeprowadzonego na populacji 94 osób. Osoby badane zostały losowo dobrane do czterech grup; każdej zaprezentowano ten sam materiał filmowy (parafrazę eksperymentu Milgrama) (…). Celem całego badania było ustalenie, czy wybrane cechy osób (płeć, wiek) oraz czy określone cechy kontekstu (czas relacji oraz obecność innego materiału wywołującego wydatne emocje) wpłyną na kompletność i poprawność składanej relacji (operacjonalizowanej za pomocą „testu pamięci”).