Wspomniana rozprawa doktorska autorstwa dr Joanny Koczur została ponadto uhonorowana prestiżową nagrodą Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej dr Joanna Koczur została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej pod numerem wpisu 390. Podczas aplikacji adwokackiej oraz wykonywania zawodu prawnika w kancelarii adwokackiej zdobyła doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentacji Klientów w sprawach: karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych (w tym: sporządzaniu pism procesowych, uczestnictwie w rozprawach sądowych, negocjacjach, tworzeniu strategii procesowych, udzielaniu porad prawnych etc.). Obszarem swej specjalizacji zawodowej obejmuje ona aktualnie w szczególności: sprawy karne, sprawy cywilne, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a także z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego.