Oferta Kancelarii obejmuje również reprezentację Klientów w sprawach administracyjnych przed urzędami i organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe stron w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.