Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej [w:] „Palestra” 2016, nr 10, ISSN 0031 – 0344, s. 50 – 57.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz analiza wyników własnych badań empirycznych, które przeprowadzone zostały na obszarze apelacji katowickiej. Przedmiotowe badania dotyczyły wiedzy adwokatów z dziedziny kryminalistyki. Ankietowani określali m.in. poziom swej wiedzy z zakresu przeprowadzania oględzin, kryminalistycznych metod przesłuchania świadków, analizy opinii biegłych z niektórych dziedzin opiniodawczych, czy znajomości wartości diagnostycznej poszczególnych metod identyfikacji (…).