Drugim obszarem specjalizacji Kancelarii objęte są szeroko rozumiane sprawy rodzinne (są to m.in. sprawy rozwodowe, o separację, alimentacyjne, o uregulowanie kontaktów z małoletnim, z zakresu władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego).

W szczególności Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych. Rozwód należy do jednego z trudniejszych wydarzeń w życiu, dlatego też tego rodzaju sprawy wymagają szczególnie delikatnego podejścia. Duży ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą prawie każda sprawa rozwodowa, wymaga od pełnomocnika odpowiedniego sposobu postępowania – z jednej strony zapewniającego reprezentowanej stronie poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, z drugiej – konsekwentnego dążenia do obranych na początku postępowania założeń i celów. Przesłanką orzeczenia rozwodu przez sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Niejednokrotnie zajdzie również konieczność orzeczenia o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto – o ile w związku stron są małoletnie dzieci – zajdzie konieczność uregulowania również takich kwestii, jak: zakres władzy rodzicielskiej, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem, wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Ponadto w wyroku rozwodowym mogą zostać uregulowanie również takie sprawy, jak: obowiązek świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka, czy sposób korzystania przez strony z ich wspólnego mieszkania. W sytuacji okołorozwodowej może pojawić się ponadto potrzeba podziału majątku wspólnego stron.

Wystąpienie z żądaniem orzeczenia separacji jest z kolei uzasadnione wówczas, gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, lecz nie nosi jeszcze cech trwałości. Generalnie orzeczenie separacji niesie ze sobą podobne skutki, jak orzeczenie rozwodu. W przypadku orzeczenia separacji małżeństwo trwa jednak nadal, a jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie nadal zobowiązani są do niesienia sobie wzajemnej pomocy. Taka regulacja ma na uwadze dalsze trwanie małżeństwa, a także restytucyjną funkcję separacji (małżonkowie mogą przecież w każdej chwili żądać zniesienia separacji).

Wspomniane już powyżej sprawy: o świadczenia alimentacyjne, o ustalenie kontaktów z małoletnim, o zakres władzy rodzicielskiej, jak również o podział majątku wspólnego mogą, lecz nie muszą towarzyszyć sprawie rozwodowej. Mogą być one również odrębnym przedmiotem postępowania sądowego.