Z problematyki intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma [w:] R. Cieśla (red.), Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo eBooki.com.pl, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65653-22-2, s. 25 - 36 (we współautorstwie z M. Chowaniec, M. Leśniak, S. Pytlik).

Celem tych badań było sprawdzenie mocy różnicującej pewnej grupy zmiennych grafometrycznych oraz ustalenie, czy zmiany wartości pewnych cech pisma, pochodzących od tej samej osoby, pozwolą rozróżnić realizacje graficzne pochodzące od różnych osób (…).