Accuracy of concealed information test (CIT) using for polygraph examination [w:] Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice, Lietouvos tesimo ekspertizes centras, Vilnius 2016, ISBN 978-9986-555-43-8, ISBN 978-83-926115-4-7, s. 470 – 482 (we współautorstwie z M. Chowaniec, M. Leśniak, S. Pytlik).

Badania na poligrafie prowadziło niezależnie trzech ekspertów. Badanie każdej osoby obejmowało trzykrotne przeprowadzenie testu. Reakcje osoby badanej przy poszczególnych pytaniach rangowano, wykorzystując wartości z: pomiaru manualnego wydatności zmiennej GSR, pomiaru przy pomocy algorytmu programu QuESt oraz przy pomocy algorytmu programu PolyScore (…). Porównywano trafność ustaleń uzyskanych przy pomocy pomiaru ręcznego z wynikami uzyskanymi przy pomocy algorytmów programów komputerowych (…).